HUMAN banneri za korisnike

Poštovani korisnici,

izradili smo  HUMAN bannere na vaš zahtjev koje možete koristiti za reklamiranje svog poslovanja kroz naš “Ad HIG Marketing” sistem oglašavanja, kao i da ih postavljate na svojim web stranicama. Iskoristite ih maksimalno kao i svoje kredite za oglašavanje koje ste dobili od nas.