Obaviještavamo sve suradnike HUMAN kompanije da od danas imaju opciju slušanja naših predavanja, prezentacija na našoj web konferenciji za koju smo kupili licencu korištenja.

Tražite rješenje za održavanje sastanaka s udaljenim partnerima i kolegama, a pritome želite olakšati posao, ubrzati ga, te minimalizirati troškove? Tada je web konferencija upravo ono što Vam treba! Saznajte što je web konferencija, kome je namjenjena te kako funkcionira!

Imate opciju i najma naše web konferencije za svoje prezentacije. Cijene po dogovoru sa administracijom. Za prezentacije HUMAN poslovanja je potpuno besplatna.

Što je web konferencija?

 

Web konferencija je komunikacija putem koje se, u stvarnom vremenu, zvuk i slika u pokretu  izmjenjuju između dvije ili više lokacija, omogućavajući tako sudionicima održavanje poslovnog sastanka ili edukacije “uživo”.

Općenito, sustav web konferencije sastoji se od web softvera pomoću kojeg više ljudi slušaju jedni druge a imaju mogucnost vizuelnog prikaza prezentacije (ppt). Mogućnost video, audio, teksta, prikaza ppt, vremensko zakazivanje, šifriran pristup, itd su samo neke od opcija.

 

Odgovori