Instrukcije za plaćanje usluga: 

Plaćanje paketa usluga i drugih vrsta plaćanja mora točno da sadrži sljedece podatke kao na primjeru uplatnice ispod.

Svrha doznake mora točno da bude popunjena na ovaj način ” Plaćanje usluge ( točan naziv usluge ili paketa kao što je upisano na našoj web stranici)”

Žiro račun za BiH: 154-400-20140391-43 – Intesa Sanpaolo Banka 

Upute za devizni računi:

Devizni račun HUMAN INVEST GROUP doo Mostar

 

 

 

Postavite i Vi svoju reklamu ovdje!