HIG PAY Sistem plaćanja – Sistem za uvezivanje kupaca i partnerskih trgovina

Više informacija na web stranici: https://hig.ba/higpay/

HIG PAY Sistem je softver koji služi za online vaučersko plaćanje između naših korisnika i partnerskih trgovina i našeg HIG BUY Shop-a.

HIG PAY Sistem je naš web softver koji služi kao posrednik između kupca i partnerskih trgovina.

KAKO FUNKCIONIŠE:

  1. 🔻Otvorite aplikaciju

2. 🔻Otvorite FINANCE -> Money Transfer

3. 🔻Upišite iznos koji plaćate ili šaljete nekome, Odaberite novčanik na kojem imate sredstva, i upišite korisničko ime trgovine ili osobe kojoj plaćate ili šaljete novac.

4. 🔻Zatim pogledate pod FINANCE-> PAyout Wallet svoju transakciju. Ukoliko je sve ok, prodavač vam moće dati proizvod koji ste kupili od njega.

 

Naša kompanije 5% od svake transakcije dijeli  u 10 nivoa mreže (HIG matrice) korisnika, a vama 3-5% ovisno kako smo ugovorili sa partnerskim trgovinama.

Na ovaj način se osigurava da se plati trud svakog korisnika HIG sistema koji dovode nove korisnike i klijente.

Mjesečna primanja mogu dosegnuti ovisno o radu čak i do 10 puta više nego u klasičnim poslovima.

Zato je ovaj sisitem jedinstven u regionu ali i svijetu.

Koristite ga..

Postavite i Vi svoju reklamu ovdje!