HIG PAY Sistem plaćanja – Sistem za uvezivanje kupaca i partnerskih trgovina

 

HIG PAY Sistem je softver koji služi za online vaučersko plaćanje između naših korisnika i partnerskih trgovina i našeg HIG BUY Shop-a.

HIG PAY Sistem je naš web softver koji služi kao posrednik između kupca i partnerskih trgovina. Naša kompanije 5% od svake transakcije dijeli vama u 10 nivoa mreže korisnika. Na ovaj način se osigurava da se plati trud svakog korisnika HIG sistema koji dovode nove korisnike i klijente. Mjesečna primanja mogu dosegnuti ovisno o radu čak i do 10 puta više nego u klasičnim poslovima. Zato je ovaj sisitem jedinstven u regionu ali i svijetu. Koristite ga..