Human Invest Group d.o.o

(skraćeni naziv: HIG)

 

Human Invest Group (u daljem tekstu: HIG sistem) je multinacionalna (međunarodna) kompanija lojalnih i edukovanih orisnika (u daljem tekstu HIG Korisnik) čija je osnovna djelatnost da svojim članovima omogući pogodnosti iz potrošnje i davanju usluga ne samo u matičnoj državi već i u ostalim državama svijeta u kojima je HIG kompanija registrovana. Nadoknade koje HIG Korisnik prima potiču isključivo od rabata (popusta) koji smo osigurali za naše članove ugovorima sa HIG partnerskim firmama i prodaje HIG paketa usluga. Nadoknade su bazirane na jedinstvenom principu koji omogućava obračun bez obzira na to gde je (u kojoj državi i u kojoj valuti) naš HIG Korisnik ostvario pravo na nadoknadu. Da bi to bilo moguće, uzeli smo osnovni tečaj konvertibilne marke (BAM). U daljem tekstu BAM će se prikazivati oznakom KM i njen tečaj se računa po trenutnom tečaju Bosansko hercegovačkih banaka.

 

Provizije

Provizije od kupovina se ostvaruju kupovinom kod HIG partnerskih firmi koje reklamiraju svoje artikle na nasim stranicama i web trgovinama i uvijek zavisi od rabata (procenta popusta) koji je HIG partner odobrio HIG Korisniku sistema HIG kompanije i kupovine u HIG trgovinama i web trgovinama, te paketa usluga kompanije. Provizije HIG Korisnika obračunavaju se u trenutku kada su sredstva od rabata na račun HIG kompanije.

Rabati i ostale usluge rasporedjuju se na sljedeći način:

 1. Od svakog direktnog korisnika koji potpiše ugovor dobiva se provizija 40$, ili drugačije ukoliko je direktni korisnik uključen za vrijeme neke od akcija . (Iznos ulazne naknade za fizička lica je 182$, a za pravna je po dogovoru,  ili drugačije ukoliko se radi o nekoj od akcija).
 2. Direktne provizije od 5% od svakog prodatog artikla nasih partnera preko našeg web shop sistema www.higbuyshop.com putem vaseg affiliate linka.
 3. Provizije od 3% od ukupnog prometa partner kompanije koju ste Vi doveli u naš HIGBUYShop i ostvarenog kroz isti.
 4. Od kupovine paketa usluga HIG kompanije provizije od 4 do 10 dubina ovisno o trenutnoj karijeri i paketima usluga HIG Korisnika
 5. Bonusi od direktno uključenih korisnika.
 6. Od uključenja i prometa društvene mreže ( ComeIn3D.com) na koju HIG kompanija ima trenutna prava korištenja. HIG korisnici dobivaju provizije za svakog novog registriranog člana mreže i procent od 35% od svakog uključenog člana koji plati usluge korištenja ComeIn3D mreže i to zauvijek.
 7. Od svakog pravnog ili fizičkog lica koji postane korisnik od nekog od naših paketa oglašavanja u Ad HIG sustemu za oglašavanje i to nevjerovatnih 25% od cijene paketa oglašavanja.

 

HIG Korisnik

HIG Korisnik je svaki registrovani član koga je registrovao već registrirani HIG Korisnik. HIG Korisnik postaje Aktivan nakon uplate START HUMAN PAKETA, završene obuke, sertifikacije i ugovora.

Da bi se potpisao ugovor, korisnik mora platiti START HUMAN PAKET u roku 7 dana, tri osobe registrirati u roku 180 dana i potpisati ugovor. Ukupan proces je maksimalno 180 dana.

 

HIG Korisnik ostvaruje sledeće benefite:

 

 • Od svakog direktnog korisnika koji potpiše ugovor dobiva se provizija 40$, ili drugačije ukoliko je direktni korisnik uključen za vrijeme neke od akcija . (Iznos ulazne naknade za fizička lica je 182$, a za pravna je po dogovoru,  ili drugačije ukoliko se radi o nekoj od akcija).
 • Direktne provizije od 5% od svakog prodatog artikla nasih partnera preko našeg web shop sistema www.higbuyshop.com putem vaseg affiliate linka.
 • Provizije od 3% od ukupnog prometa partner kompanije koju ste Vi doveli u naš HIGBUYShop i ostvarenog kroz isti.
 • Od kupovine paketa usluga HIG kompanije provizije od 4 do 10 dubina ovisno o trenutnoj karijeri i paketima usluga HIG Korisnika
Nivoi/dubine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provizije 10% 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 1 % 1 %

 

 • Bonusi instruktoru od svakog dovedenog korisnika koji kupi neki od navedenih (Starter, Silver, Gold, Platina, Smaragd, Dijamant, Dupli dijamant, Trostruki dijamant) paketa usluga a ovisno o vašem trenutnom paketu u posjedu su:

 • Od uključenja i prometa društvene mreže ( ComeIn3D.com) na koju HIG kompanija ima trenutna prava korištenja. HIG korisnici dobivaju provizije za svakog novog registriranog člana mreže i procent od 35% od svakog uključenog člana koji plati usluge korištenja ComeIn3D mreže i to zauvijek.
 • Od svakog pravnog ili fizičkog lica koji postane korisnik od nekog od naših paketa oglašavanja u Ad HIG sustemu za oglašavanje i to nevjerovatnih 25% od cijene paketa oglašavanja.

 

 

Karijera

Karijera Human Invest Group ima 8 redovnih karijernih pozicija i to su: Starter, Silver, Gold, Platina, Smaragd, Dijamant, Dupli dijamant, Trostruki dijamant.

Uvjeti za karijerne pozicije su:

 1. Broj uključenih kako je prikazano u tabeli ispod

 

Vidi tabelu!

Karijerne pozicije Dijamant, Dupli Dijamant i Trostruki Dijamant osiguravaju veće benefite navedene ispod.

 

 • Karijerna pozicija „Dijamant“.

              Maksimalni iznos provizija za isplatu  veći su 20%.

 • Karijerna pozicija „Dupli Dijamant“.

              Maksimalni iznos provizija za isplatu veći su 50%.

 • Karijerna pozicija „Trostruki Dijamant“.

              Maksimalni iznos provizija za isplatu veći su 100%

 • Karijerna pozicija „Zeleni Dijamant“.

Maksimalni iznos provizija za isplatu veći su 200%

 

 

Napomena: Instruktor je obavezan, sa saradnikom/korisnikom koji starta  da osigura potpisana dokumenta na zahtjev administracije kompanije u roku od 🕜 180 dana od dana registriranja u sistem i minimalno 3 uključena suradnika.

Kao i da saradnika/korisnika upozna sa pravilima rada u Human Invest Group d.o.o