Marketing plan

Human Invest Group d.o.o

(skraćeni naziv: HIG)

 

Human Invest Group (u daljem tekstu: HIG sistem) je multinacionalna (međunarodna) kompanija lojalnih i edukovanih orisnika (u daljem tekstu HIG Korisnik) čija je osnovna djelatnost da svojim članovima omogući pogodnosti iz potrošnje i davanju usluga ne samo u matičnoj državi već i u ostalim državama svijeta u kojima je HIG kompanija registrovana. Nadoknade koje HIG Korisnik prima potiču isključivo od rabata (popusta) koji smo osigurali za naše članove ugovorima sa HIG partnerskim firmama i prodaje HIG paketa usluga. Nadoknade su bazirane na jedinstvenom principu koji omogućava obračun bez obzira na to gde je (u kojoj državi i u kojoj valuti) naš HIG Korisnik ostvario pravo na nadoknadu. Da bi to bilo moguće, uzeli smo osnovni tečaj konvertibilne marke (BAM). U daljem tekstu BAM će se prikazivati oznakom KM i njen tečaj se računa po trenutnom tečaju Bosansko hercegovačkih banaka.

 

Provizije

Provizije od kupovina se ostvaruju kupovinom kod HIG partnerskih firmi koje reklamiraju svoje artikle na nasim stranicama i web trgovinama i uvijek zavisi od rabata (procenta popusta) koji je HIG partner odobrio HIG Korisniku sistema HIG kompanije i kupovine u HIG trgovinama i web trgovinama, te paketa usluga kompanije. Provizije HIG Korisnika obračunavaju se u trenutku kada su sredstva od rabata na račun HIG kompanije.

Rabati i ostale usluge rasporedjuju se na sljedeći način:

  1. Od svakog direktnog korisnika koji potpiše ugovor dobiva se provizija 70KM, ili drugačije ukoliko je direktni korisnik uključen za vrijeme neke od akcija . (Iznos ulazne naknade za fizička lica je 300 KM, a za pravna je po dogovoru,  ili drugačije ukoliko se radi o nekoj od akcija)
  2. Direktne provizije od 5% od svakog prodatog artikla nasih partnera preko našeg web shop sistema www.higbuyshop.com putem vaseg affiliate linka
  3. Od kupovine paketa usluga HIG kompanije i to kao direktna provizija i provizija od 4 do 10 dubina ovisno o trenutnoj karijeri i paketima usluga HIG Korisnika
  4. Od uključenja i prometa društvene mreže ( ComeIn3D.com) na koju je HIG kompanija zakupila prava korištenja do daljnjega. HIG korisnici dobivaju provizije za svakog novog registriranog člana mreže i procent od 35% od svakog uključenog člana koji plati usluge korištenja ComeIn3D mreže i to zauvijek.

 

HIG Korisnik

 

HIG Korisnik je svaki registrovani član koga je registrovao već registrirani HIG Korisnik. HIG Korisnik postaje Aktivan nakon uplate START HUMAN PAKETA, završene obuke, sertifikacije i ugovora.

Da bi se potpisao ugovor, korisnik mora platiti START HUMAN PAKET u roku 7 dana, tri osobe registrirati u roku 180 dana i potpisati ugovor. Ukupan proces je maksimalno 180 dana.

 

HIG Korisnik ostvaruje sledeće benefite:

 

 

1. Od potrošnje svoje mreže korisnika u hig365 sistemu

 

Dubine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Procenti provizija 1% 0,50 % 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,20%

 

2. Od svakog uključenog korisnika koji potpiše ugovor dobiva se provizija 70 KM ili drugačije ukoliko je aktuelna neka od akcija.

 

3. Provizija od  HIG paketa usluga i to do 10 nivoa HIG matrice kao u tabeli.

Nivoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Procenti provizija 10% 9 % 8 % 6 % 5 % 4 % 4 % 2 % 1 % 1 %

4. Bonusi instruktoru od svakog dovedenog korisnika koji kupi neki od navedenih (Starter, Silver, Gold, Platina, Smaragd, Dijamant, Dupli dijamant, Trostruki dijamant) paketa usluga a ovisno o vašem trenutnom paketu u posjedu su:

Paketi⏩\Korisnik⏬ Starter paket Silver paket Gold paket Platina paket Smaragd paket Dijamant paket Dupli dijamant paket Trostruki dijamant paket Trostruki dijamant 2400
Starter korisnik 1.00 KM 1.25 KM 2.00 KM 2.50 KM 3.00 KM 5.00 KM 15.00 KM 30.00 KM 180.00 KM
Silver korisnik 1.15 KM 1.35 KM 2.00 KM 3.00 KM 3.50 KM 6.00 KM 18.00 KM 35.00 KM 216.00 KM
Gold korisnik 1.20 KM 1.50 KM 2.50 KM 3.50 KM 3.75 KM 7.00 KM 20.00 KM 40.00 KM 240.00 KM
Platina korisnik 1.25 KM 1.50 KM 2.50 KM 3.50 KM 4.00 KM 8.00 KM 22.00 KM 45.00 KM 264.00 KM
Smaragd korisnik 1.30 KM 1.50 KM 2.50 KM 3.50 KM 6.00 KM 9.00 KM 24.00 KM 50.00 KM 288.00 KM
Dijamant korisnik 1.50 KM 2.00 KM 3.00 KM 4.00 KM 7.00 KM 20.00 KM 40.00 KM 80.00 KM 480.00 KM
Dupli dijamant korisnik 1.50 KM 2.00 KM 3.00 KM 4.00 KM 7.00 KM 20.00 KM 40.00 KM 80.00 KM 480.00 KM
Trostruki dijamant korisnik 1.50 KM 2.00 KM 3.00 KM 4.00 KM 7.00 KM 20.00 KM 40.00 KM 80.00 KM 480.00 KM
Trostruki dijamant 2400/per/year korisnik 1.50 KM 2.00 KM 3.00 KM 4.00 KM 7.00 KM 20.00 KM 40.00 KM 80.00 KM 480.00 KM

 

5. Provizije od uključenih korisnika u Come In 3D poslovno društvenu mrežu, i 35% od svake uplate za korištenje 3D modula Come In 3D mreže.

          6. Provizije od svake transakcije izmedju korisnika 10 nivoa HIG matrice.

7. Direktne provizije od 5% od svakog prodatog artikla nasih partnera preko našeg web shop sistema www.higbuyshop.com putem vaseg affiliate linka

 

Karijera

Karijera Human Invest Group ima 8 redovnih karijernih pozicija i to su: Starter, Silver, Gold, Platina, Smaragd, Dijamant, Dupli dijamant, Trostruki dijamant.

Uvjeti za karijerne pozicije su:

 

  1. Potpisan ugovor
  2. Broj uključenih kako je prikazano u tabeli ispod

 

Vidi tabelu!

Karijerna pozicija Starter Silver Gold Platina Smaragd Dijamant Dupli Dijamant Trostruki Dijamant

Broj direktno  uključenih

3 5 10 15 20 25 50 200

 

Karijerne pozicije Dijamant, Dupli Dijamant i Trostruki Dijamant osiguravaju veće benefite navedene ispod.

 

  1. Karijerna pozicija „Dijamant“.

              Maksimalni iznos provizija za isplatu  veći su 20%.

  1. Karijerna pozicija „Dupli Dijamant“.

              Maksimalni iznos provizija za isplatu veći su 50%.

  1. Karijerna pozicija „Trostruki Dijamant“.

              Maksimalni iznos provizija za isplatu veći su 100%.

 

 

 

 

Napomena: Instruktor je obavezan, sa saradnikom/korisnikom koji starta  da osigura potpisana dokumenta na zahtjev administracije kompanije u roku od 🕜 180 dana od dana registriranja u sistem i minimalno 3 uključena suradnika.

Kao i da saradnika/korisnika upozna sa pravilima rada u Human Invest Group d.o.o