HUMAN START PAKET

KM351.00

NAPOMENA: Ako ne plaćate u konvertibilnoj marki (KM), a plaćate u $ ili € onda koristite tečaj koji je trnutno u BiH. Pogledajte tečajnu listu!

Opis

OPCIJE U PAKETU

Korištenje HIG 365 Sistema

Korištenje „COME IN 3D

Korištenje „Ad HIG“ Sistema oglašavanja

Kontrolna ploča

Web stranica na 20 godina korištenja

Web trgovina na 20 godina korištenja

Korištenje „HUMAN LOYALTI SISTEM“-a

Gradnja mreže korisnika

Provizije iz mreže korisnika do 10 nivoa

Provizije od paketa usluga do 10 nivoa

Provizije od direktnih korisnika

Nagrada za svakog uključenog sa Business paketom usluga 100$

Besplatan Autoresponder

NAPOMENA: Preporučiti trijici novih korisnika koji će uzeti HUMAN START PAKET usluga.